UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Gặp gỡ nhà báo Xyza Bacani

Ngày 14 tháng 6 năm 2017

Nhà báo Xyza Bacani người Philippines, từng là người trợ giúp các lao động giúp việc nhà ở nước ngoài, kể về động lực khiến cô tìm hiểu về tình cảnh của lao động di dân.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng