UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đức Thánh cha kêu gọi các hồng y trở thành ‘những người ông’

Ngài kêu gọi Hồng y Đoàn giúp hướng dẫn người trẻ bằng cách chia sẻ kinh nghiệm

Ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đức Thánh cha kêu gọi các hồng y trở thành ‘những người ông’

Đức Thánh cha Phanxicô vẫy tay chào trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ảnh: Filippo Monteforte/AFP

Giáo Hội Công giáo không phải là một “chế độ lão trị”, chính quyền do người già thống trị, Đức Thánh cha Phanxicô, 80 tuổi, phát biểu. “Chúng ta không phải là những lão già, chúng ta là các ông nội ông ngoại”.

“Chúng ta là những người ông có ước mơ và truyền ước mơ của chúng ta cho người trẻ ngày nay. Họ cần điều đó để từ những ước mơ của chúng ta họ có thể múc lấy nguồn sức mạnh để làm tiên tri và thực hiện nhiệm vụ của mình”, Đức Thánh cha nói với khoảng 50 thành viên trong Hồng y Đoàn.

Đức Thánh cha Phanxicô đồng tế Thánh lễ kỷ niệm 25 năm giám mục tại nhà nguyện Pauline thuộc Điện Tông Tòa hôm 27-6.

Nhiều vị hồng y tham dự Thánh lễ cần có người giúp khi bước lên xuống các bậc thang dẫn lên bàn thờ lúc rước lễ.

Thánh lễ được tổ chức một ngày trước ngày Đức Thánh cha Phanxicô tấn phong 5 hồng y mới, trong đó có Đức cha 73 tuổi Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Đại diện Tông Tòa của Pakse, Lào.

Các vị tân hồng y có độ tuổi trung bình là 71,6, giúp hạ độ tuổi trung bình của cả Hồng y Đoàn xuống khoảng 2 tháng tuổi. Tuy nhiên, các thành viên mới sẽ làm tăng một chút độ tuổi trung bình của các hồng y cử tri đủ tư cách bỏ phiếu bầu tân giáo hoàng trong mật tuyển viện.

“Những người không thích chúng ta sẽ nói chúng ta là những lão già cai trị Giáo hội. Những người đó không hiểu họ đang nói gì”, Đức Thánh cha nói với các vị hồng y.

Các vị hồng y không chỉ là những người già, mà còn là ông nội ông ngoại trong Giáo hội, Đức Thánh cha nói.

Là ông nội ông ngoại, các vị hồng y cần biết các con cháu đang theo dõi mình và trông mong nơi mình, vì thế các vị hồng y phải giúp người trẻ tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của họ bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của mình, ngài kêu gọi.

Để được như thế, các vị hồng y cần phải là những người có ước mơ, tiếp tục hướng về tương lai bằng niềm hy vọng và biết được Thiên Chúa tiếp tục hành động trong lịch sử nhân loại, Đức Thánh cha nói.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng