Đức Thánh cha tấn phong hồng y tiên khởi cho Lào

Các vị hồng y không được kêu gọi làm “hoàng tử” của Giáo hội, nhưng được kêu gọi phục vụ dân Chúa và ngăn chặn tội lỗi thế gian, Đức Thánh cha Phanxicô nói với 5 vị tân hồng y.

Chúa Giêsu “kêu gọi anh em phục vụ giống như ngài và với ngài, phục vụ Chúa Cha và anh chị em của mình”, Đức Thánh cha nói khi tấn phong 5 vị tân hồng y đến từ 5 quốc gia hôm 28-6.

Trong các vị tân hồng y được tấn phong trong nghi thức cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô có Đức Hồng y Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Đại Diện Tông Tòa của Pakse, Lào.

Đức Thánh cha nói hồng y là người lãnh đạo giống như Chúa Kitô được mong làm nô lệ và phục vụ người khác.

Thực tế luôn là thập giá và tội lỗi mà các hồng y phải đối mặt ngày nay bao gồm: “người vô tội chịu đau khổ và chết như nạn nhân của chiến tranh và khủng bố; các hình thức nô dịch tiếp tục chà đạp nhân phẩm ngay cả trong thời đại nhân quyền; các trại tị nạn đôi khi trông giống địa ngục hơn là nơi luyện ngục; sự vứt bỏ có hệ thống tất cả những gì không còn hữu dụng, kể cả con người”.

Chúa Giêsu “không kêu gọi anh em trở thành ‘hoàng tử’ của Giáo hội, ‘ngồi bên phải hay bên trái Ngài’. Ngài kêu gọi anh em phục vụ giống như ngài và với ngài”, tờ Catholic News Service dẫn lời Đức Thánh cha nói với các vị tân hồng y.

Đức Hồng y Ling kể ngài trực tiếp trải nghiệm tình trạng bị ngược đãi. Sau khi Lào trở thành quốc gia cộng sản, ngài bắt đầu đi rao giảng Phúc Âm trong các ngôi làng nhỏ và trong nhà tù nhưng không có sự cho phép của chính quyền, theo tiểu sử của ngài tại Vatican. Ngài bị bắt năm 1984 và bị buộc tội “tuyên truyền cho Đức Giêsu”.

Đức tân hồng y đồng thời là hồng y tiên khởi của Lào bị cầm tù 3 năm và “tay chân tôi bị xiềng xích”, ngài kể.

Nhưng làm tù nhân vẫn là “một tông đồ”, ngài nói. “Việc tôi bị giam cầm giúp tôi hoán cải và thanh tẩy cho bản thân cũng như cho người khác”.

Khi công nghị hồng y bế mạc, Hồng y Đoàn có 225 thành viên, trong đó có 121 vị dưới tuổi 80 và đủ tư cách bỏ phiếu bầu chọn tân giáo hoàng tại mật tuyển viện.