UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Không quốc tịch ngay trên xứ sở mình

Ngày 2 tháng 8 năm 2017

Các em không có quốc tịch dù đang sống trên quê hương mình, vì những lý do khách quan, phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong đời sống.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng