UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Kitô hữu Ấn Độ tổ chức Ngày Đen tối ủng hộ người Dalit

Các chính quyền liên tiếp nhau từ chối những lợi ích, chỉ tiêu việc làm và trợ giúp học hành được pháp luật dành ưu tiên cho Kitô hữu có nguồn gốc Dalit

Ngày 15 tháng 8 năm 2017

Kitô hữu Ấn Độ tổ chức Ngày Đen tối ủng hộ người Dalit

Các Kitô hữu đòi quyền lợi bình đẳng dành cho người Hồi giáo và Kitô hữu Dalit trong cuộc biểu tình tại New Delhi hôm 10-8. Ảnh: ucanews.com

Hôm 10-8, Kitô hữu Ấn Độ tổ chức một “Ngày Đen tối” bày tỏ tình liên đới với các nhóm Dalit nghèo và bị đàn áp trong xã hội, do chính sách phân biệt đối xử của nhà nước.

Khoảng 200 người cài miếng vải đen trước ngực, ngồi cầm áp phích, tham gia các vở kịch trên đường phố và đọc kinh cầu nguyện để biểu tình phản đối chính sách của chính quyền trong 67 năm qua từ chối dành các phúc lợi xã hội cho những Kitô hữu Dalit.

Các chính quyền liên tiếp nhau từ chối những lợi ích được pháp luật quy định như chỉ tiêu việc làm trong chính quyền và trợ giúp học hành dành cho Kitô hữu gốc Dalit, trong khi trao những lợi ích này cho người Dalit Ấn giáo.

Các nhóm Kitô hữu đồng lòng tổ chức Ngày Đen tối vào ngày 10-8 hàng năm, 5 ngày trước Ngày Độc lập của Ấn Độ.

Hiến pháp Ấn Độ đảm bảo ưu tiên đặc biệt cho người Dalit, giúp họ cải thiện điều kiện kinh tế xã hội. Nhưng người Dalit Kitô giáo và Hồi giáo không được cung cấp những lợi ích này do tôn giáo của họ không công nhận chế độ đẳng cấp.

Cha Z. Devasagaya Raj, thư ký văn phòng đặc trách người Dalit của các giám mục Ấn Độ, nói các chính đảng tin rằng người Dalit Ấn giáo không gia nhập Kitô giáo vì sợ mất những quyền lợi này. Họ sợ rằng nếu chấm dứt sự phân biệt đối xử này sẽ có rất nhiều người cải đạo theo Kitô giáo, ngài nói.

Cha Raj cho biết mặc dù chế độ đẳng cấp bị pháp luật cấm, trong thực tế xã hội thậm chí thay đổi tôn giáo vẫn không xóa bỏ.

Theo cha Raj, có khoảng 25 triệu Kitô hữu ở Ấn Độ nhưng trong đó 70% là người Dalit và người bộ lạc.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng