UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đấu tranh cho môi trường

Ngày 16 tháng 8 năm 2017

Cộng đồng Mae Moh ở phía bắc, Baan Krut và Bo Nok ở phía nam Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh chống lại các dự án khai thác than gây ô nhiễm môi trường.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng