UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đấu tranh cho môi trường

Ngày 16 tháng 8 năm 2017

Cộng đồng Mae Moh ở phía bắc, Baan Krut và Bo Nok ở phía nam Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh chống lại các dự án khai thác than gây ô nhiễm môi trường.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 5 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng