UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 25 tháng 8 năm 2017

Mỗi chúng ta cũng là môn đệ được Chúa chọn như Ngài đã chọn các môn đệ xưa.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 5 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng