UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đấu tranh cho quyền của trẻ em

Ngày 13 tháng 9 năm 2017

Các nhóm nhân quyền ở Ấn Độ ủng hộ và giúp đỡ phong trào các trẻ em đấu tranh cho quyền được giáo dục, chống lại lao động bóc lột và nạn tảo hôn.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng