UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đức Thánh cha ban hành sắc lệnh mang ý nghĩa lớn tại châu Á

Sắc lệnh cho phép các Giáo hội địa phương trực tiếp tham gia biên soạn và phê chuẩn các bản văn

Ngày 13 tháng 9 năm 2017

Đức Thánh cha ban hành sắc lệnh mang ý nghĩa lớn tại châu Á

Đức Thánh cha Phanxicô chuẩn bị dâng Thánh lễ ngoài trời tại Contecar, cảng Cartagena, trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Colombia hôm 10-9. Ảnh: AFP

Đức Thánh cha Phanxicô ban hành sắc lệnh tăng thêm thẩm quyền cho các Giáo hội địa phương và việc này sẽ có ý nghĩa đặc biệt ở châu Á.

Sắc lệnh, hay motu proprio theo cách nói của Giáo hội, cho phép các Giáo hội địa phương trên toàn thế giới trực tiếp tham gia biên soạn và phê chuẩn các bản văn được dùng cử hành các bí tích.

Quyền kiểm soát các bản văn phụng vụ và nghi thức cử hành các bí tích vốn là vấn đề gây nhiều tranh cãi đối với nhiều người trong Giáo hội, trong đó có các hội đồng giám mục tại Á châu như Nhật Bản chẳng hạn.

Trong 20 năm qua, Vatican trực tiếp thực hiện chỉ thị cụ thể của Công đồng Vatican II vốn có quy trình sửa đổi và phê chuẩn các bản văn này thuộc về các Giáo hội địa phương kết hợp với các chuyên gia về tiếng địa phương thay vì các viên chức Vatican.

Sắc lệnh mới này sẽ có ảnh hưởng sâu rộng trên khắp châu Á. Sắc lệnh đề ngày 3-9 nhưng mới phát hành ngày 9-9, theo Catholic News Agency đưa tin, nêu rõ 2 điểm thay đổi cụ thể trong Điều 838 của Bộ Giáo luật, quy định thẩm quyền của Tòa Thánh và các hội đồng giám mục quốc gia trong việc biên soạn các bản văn phụng vụ bằng tiếng địa phương.

Những thay đổi này nằm trong các khoản 2 và 3 của Điều luật 838.

Khoản 2 Điều 838 quy định “Tòa Thánh có quyền điều hành phụng vụ trong toàn thể Giáo Hội, ấn hành các sách phụng vụ, duyệt y các bản dịch sách phụng vụ bằng tiếng địa phương, và đảm bảo các quy định về phụng vụ được cẩn thủ khắp nơi”.

Tuy nhiên, với  motu proprio của Đức Thánh cha Phanxicô, bản văn được thay đổi thành: “Tòa Thánh có quyền điều hành phụng vụ trong toàn thể Giáo Hội, ấn hành các sách phụng vụ, công nhận những phần điều chỉnh được Hội đồng Giám mục phê chuẩn theo giáo luật, và đảm bảo các quy định về phụng vụ được cẩn thủ khắp nơi”.

Tương tự, khoản 3 Điều 838 trước đây quy định: “Các hội đồng giám mục có quyền biên soạn và phát hành các bản dịch sách phụng vụ bằng tiếng địa phương, được điều chỉnh phù hợp trong giới hạn được xác định trong các sách phụng vụ, sau khi được Tòa Thánh xét duyệt”.

Bản văn hiện nay quy định: “Các hội đồng giám mục có quyền biên soạn các bản dịch sách phụng vụ bằng tiếng địa phương, được điều chỉnh thích hợp trong giới hạn được xác định, phê chuẩn và phát hành sách phụng vụ cho các khu vực mình phụ trách sau khi được Tòa Thánh xác nhận”.

Những thay đổi này chia trách nhiệm lớn hơn về biên soạn và phê chuẩn các bản dịch sách phụng vụ cho các hội đồng giám mục, thay vì Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích.

Motu proprio đề nghị “hướng dẫn chung” về sử dụng tiếng địa phương “phải được các ủy ban phụng vụ Giáo hội địa phương áp dụng như là công cụ thích hợp nhất để qua nhiều ngôn ngữ khác nhau cộng đồng phụng vụ có thể đạt tới một văn phong rõ ràng phù hợp với từng cá thể, duy trì tính toàn vẹn và hoàn toàn chính xác đặc biệt trong việc biên dịch một số bản văn quan trọng trong mỗi sách phụng vụ”.

Dựa trên tầm quan trọng của nhiệm vụ này, Đức Thánh cha Phanxicô nói không có gì ngạc nhiên khi có một số vấn đề nổi lên giữa các hội đồng giám mục và Tòa Thánh trong lúc làm việc.

Trên thế giới, đã có những lời phản đối về việc Vatican áp đặt các bản văn được sử dụng theo nhiều ngôn ngữ khác nhau khi các chuyên gia địa phương cho rằng bản văn rắc rối, đôi khi khó hiểu và không thể chuyển tải thông điệp Tin Mừng hiệu quả.

Để các quyết định về việc sử dụng tiếng địa phương có giá trị trong tương lai, “nhất thiết phải có sự cộng tác sáng tạo và thận trọng hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau” giữa Tòa Thánh và các hội đồng giám mục.

Vì lý do đó, “để có thể tiếp tục canh tân toàn bộ đời sống phụng vụ, đây là lúc thích hợp để một số nguyên tắc có từ thời Công đồng được tái khẳng định rõ ràng hơn và đưa vào thực hành”.

Cần quan tâm thỏa đáng đến “lợi ích và phúc lợi của các tín hữu”, đồng thời đảm bảo “quyền và nghĩa vụ” của các hội đồng giám mục không được lãng quên, vì nhiệm vụ của các hội đồng giám mục là “đảm bảo và củng cố điều đó, trong khi duy trì nét đặc trưng của mỗi ngôn ngữ, ý nghĩa của bản văn gốc được tôn trọng đầy đủ và trung thành và ngay cả sau khi được điều chỉnh, bản dịch sách phụng vụ luôn làm sáng tỏ tính thống nhất của Nghi lễ Rôma”.

Để làm cho sự cộng tác giữa Tòa Thánh và các hội đồng giám mục “dễ dàng hơn và hiệu quả hơn”, và sau khi lắng nghe ý kiến tư vấn của ủy ban giám mục và chuyên gia do ngài thành lập để nghiên cứu vấn đề này, Đức Thánh cha nói ngài mong muốn làm cho “quy định của giáo luật” đã được áp dụng trong Điều 838 rõ ràng hơn.

Nghĩa là Đức Thánh cha Phanxicô muốn những thay đổi này phù hợp hơn với các khoản 36, 40 và 63 trong Hiến chế Phụng vụ “Sacrosanctum Concilium” của Công đồng Vatican II và những quy định trong điểm 9 của sắc lệnh “Sacram Liturgiam” của Đức Phaolô VI năm 1964.

Như thế để “năng lực của Tòa Thánh xoay quanh vấn đề biên dịch sách phụng vụ và những thay đổi quan trọng hơn được các Hội đồng Giám mục đưa ra và phê chuẩn được thể hiện rõ ràng hơn, trong số đó cũng có thể liệt kê thành các bản văn mới cuối cùng để đưa vào các sách này”.

Tất cả những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 1-10.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng