Tổng giáo phận Calcutta bế mạc thượng hội đồng lịch sử

Tổng giáo phận Calcutta thuộc miền đông Ấn Độ bế mạc thượng hội đồng lịch sử đưa ra một loạt đề xuất ưu tiên quyền bình đẳng giới và các vấn đề môi trường trong chương trình mục vụ.

Thượng hội đồng thảo luận các vấn đề như đối thoại liên tôn giáo, giáo dục, môi trường và công bằng xã hội, truyền giáo, gia đình, chăm sóc sức khỏe, giáo dân, các cộng đồng Kitô hữu nhỏ, truyền thông xã hội, phụ nữ và giới trẻ.

Thượng hội đồng diễn ra từ ngày 26-30/9 với sự tham dự của 88 linh mục, 23 nữ tu, 37 nam giáo dân và 13 nữ giáo dân, đại diện cho tất cả người Công giáo trong tổng giáo phận.

Đức Tổng Giám mục Thomas D’Souza của Calcutta triệu tập thượng hội đồng theo các tiêu chí được nêu trong giáo luật để giúp xây dựng chương trình mục vụ.

Đức cha D’Souza khai mạc thượng hội đồng và giải thích tổ chức các giám mục theo nghi lễ Latinh, Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (CCBI), mong muốn triển khai chương trình mục vụ cho Giáo hội tại Ấn Độ, khắc ghi sự canh tân do Công đồng Vatican II khởi xướng trong các lĩnh vực đời sống khác nhau của Giáo hội.

Tổng giáo phận Calcutta, thành lập năm 1886, là giáo phận theo nghi lễ Latinh. Ấn Độ có 3 nghi lễ – Latinh, Syro-Malabar và Syro-Malankara. Các Giáo hội Đông phương – Syro-Malabar và Syro-Malankara – bắt nguồn từ Thánh Tôma Tông Đồ trong khi Giáo hội Latinh bắt nguồn từ các thừa sai Tây phương vào thế kỷ 15.

Tháng 2-2013, chương trình mục vụ dành cho Giáo hội tại Ấn Độ được các giám mục theo nghi lễ Latinh thông qua, theo thông cáo báo chí từ tổng giáo phận. Theo đó, tổng giáo phận Calcutta quyết định triển khai một chương trình mục vụ theo 2 giai đoạn – chương trình mục vụ cấp giáo xứ và chương trình mục vụ cấp tổng giáo phận.

Những nỗ lực hướng tới vấn đề này bắt đầu hồi tháng 3-2013. Trong số nhiều công cụ được dùng để cổ vũ giáo dân, có một bộ sách gồm 12 quyển bằng tiếng Anh và phương ngữ Bengali bao gồm các khía cạnh giáo lý và mục vụ của 12 vấn đề dẫn đến việc xây dựng chương trình mục vụ.

Các vị đại diện đưa ra nhiều đề xuất cải thiện Giáo hội địa phương và được trình lên đức tổng giám mục để ngài quyết định và có thể tuyên bố thành quyết định của thượng hội đồng.

“Chúng tôi không thể công bố những đề xuất này trừ khi được đức tổng giám mục chấp thuận và tuyên bố là quyết định của thượng hội đồng,” cha Irudaya Jyothi thuộc dòng Tên, thư ký thượng hội đồng phát biểu.

“Các vị đại diện quan tâm đến một số vấn đề như việc học hành của người nghèo, quyền bình đẳng của phụ nữ và công bằng xã hội”. Các quyết định của thượng hội đồng sẽ được tuyên bố vào ngày 27-10, theo cha Jyothi.