Dự án Silsilah

Vị thừa sai người Ý, Cha  Sebastiano D’Ambra đã tạo nên Phong trào Đối thoại mang tên Silsilah trong cộng đồng Hồi giáo ở Philippines. Bằng đối thoại, ngài đã xây dựng được sự kết nối trong các cộng đồng khác nhau về tôn giáo ở  Philippines.