Đức thánh cha cam kết chống lạm dụng trẻ em

Thừa nhận Giáo hội Công giáo thường xuyên thất bại trong việc bảo vệ trẻ em tránh nạn lạm dụng tình dục, Đức Thánh cha Phanxicô cam kết “làm việc tích cực và lên kế hoạch bảo vệ trẻ vị thành niên và phẩm giá của các em”, kể cả trên Internet.

“Như tất cả chúng ta đã biết, trong những năm gần đây Giáo hội đã đi đến chỗ thừa nhận những thất bại của mình trong việc lên kế hoạch bảo vệ trẻ em: những sự việc cực kỳ nghiêm trọng đã được làm rõ, qua đó chúng ta phải thừa nhận trách nhiệm của mình trước Thiên Chúa, trước những người bị hại và trước dư luận”, Đức Thánh cha phát biểu hôm 6-10.

Đức Thánh cha Phanxicô hoan nghênh các tham dự viên hội nghị quốc tế về bảo vệ trẻ em trong một thế giới kỹ thuật số đến Vatican. Hội nghị do Trung tâm Bảo vệ Trẻ em của Đại học Pontifical Gregorian phối hợp với WePROTECT Global Alliance đăng cai tổ chức từ ngày 3-6/10, nhằm kêu gọi các cộng đồng đức tin, cảnh sát, ngành công nghiệp phần mềm và truyền thông xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng, tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ cùng nhau làm việc bảo vệ trẻ vị thành niên tốt hơn.

Đức Thánh cha Phanxicô nói với các tham dự viên rằng qua “những trải nghiệm đau lòng” khi biết được một số giáo sĩ lạm dụng trẻ em, đồng thời qua “những kỹ năng có được trong quá trình hoán cải và thanh tẩy, giờ đây Giáo hội nhận thấy đặc biệt cần cam kết làm việc tích cực và lên kế hoạch bảo vệ trẻ vị thành niên và phẩm giá của các em, không chỉ trong các thành viên của Giáo hội, mà còn trong xã hội nói chung và trên khắp thế giới”.

Đức Thánh cha 80 tuổi chia sẻ với sự phát triển bùng nổ của công nghệ kỹ thuật số, “chúng ta đang sống trong một thế giới mới mà khi còn trẻ chúng ta gần như không thể hình dung ra”.