UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Các nhà hoạt động Giáo hội ủng hộ điều kiện làm việc bền vững

Phong trào Người Lao động Kitô hữu Hàn Quốc kêu gọi bãi bỏ công việc thiếu điều kiện bền vững, yêu cầu tăng mức lương tối thiểu

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Các nhà hoạt động Giáo hội ủng hộ điều kiện làm việc bền vững

Một nhà hoạt động lao động Công giáo phát tờ rơi kêu gọi ủng hộ điều kiện làm việc bền vững tại Quảng trường Seoul. Ảnh: The Catholic Times

Các nhà hoạt động lao động của Giáo hội tại Hàn Quốc tổ chức chiến dịch nâng cao nhận thức của người dân trên cả nước về điều kiện làm việc và quyền lao động nhân kỷ niệm Ngày Thế giới vì Việc làm Bền vững.

Phong trào Người Lao động Kitô hữu Hàn Quốc (CWMK) tổ chức các chiến dịch kêu gọi ủng hộ điều kiện làm việc bền vững đồng loạt trên cả nước bao gồm ở Seoul, Incheon và Daejeon hôm 7-10.

Các nhà hoạt động lao đông Công giáo phát tờ rơi thông báo với công chúng về quyền lao động và nhu cầu cải thiện điều kiện lao động trong một số ngành công nghiệp.

Emmanuel Nam Myeong-soo, chủ tịch CWMK, cho biết chiến dịch năm nay tập trung bãi bỏ công việc không có điều kiện bền vững và tăng mức lương tối thiểu.

“Gần đây chính phủ tăng mức lượng tối thiểu lên 7.530 won (6,6 Mỹ kim) một giờ nhưng đúng ra ít nhất phải được 10.000 won (8,8 Mỹ kim) mới đủ trang trải sinh hoạt phí cơ bản ở Hàn Quốc”, Nam nói.

Victoria Seo Soon-hee, tham gia chiến dịch tại quảng trường Seoul, giải thích việc làm bền vững nghĩa là đảm bảo nhân phẩm về mặt tiền lương và điều kiện lao động. “Ngoại trừ nhân viên ở các công ty lớn và khu vực công, hầu hết người lao động đang phải làm việc với tiền lương thấp”.

Victoria Seo Soon-hee, tham gia chiến dịch tại quảng trường Seoul, giải thích việc làm bền vững nghĩa là đảm bảo nhân phẩm về mặt tiền lương và điều kiện lao động. “Ngoại trừ nhân viên ở các công ty lớn và khu vực công, hầu hết người lao động đang phải làm việc với tiền lương thấp”.

Ngày Thế giới vì Việc làm Bền vững được kỷ niệm từ năm 2008 và các nhà hoạt động lao động Công giáo Hàn Quốc bắt đầu chiến dịch năm 2015.

Tổ chức Lao động Quốc tế định nghĩa việc làm bền vững là công việc bảo vệ nhân phẩm, kiếm đủ tiền nuôi gia đình, phản ánh quan điểm của người lao động và có thể trang trải cho cuộc sống sau khi nghỉ hưu.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng