UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi người Công giáo cầu nguyện cho châu Á

Qua video, Đức Thánh cha kêu gọi tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Kitô hữu và tín đồ của các tôn giáo khác

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi người Công giáo cầu nguyện cho châu Á

Đức Thánh cha Phanxicô sẽ thăm Myanmar từ ngày 27-30/11 và sau đó ngài đến nước láng giềng Bangladesh từ ngày 30/11-02/12. Ảnh: Alberto Pizzoli/AFP

Đức Thánh cha Phanxicô phát hành sứ điệp được quay video kêu gọi người Công giáo cầu nguyện cho châu Á, một châu lục rộng lớn trong đó Kitô hữu chỉ chiếm thiểu số.

“Đặc điểm nổi bật nhất của châu Á là tính đa dạng dân tộc vốn thừa kế các truyền thống, tôn giáo và văn hóa cổ”, Đức Thánh cha nói trong thông điệp được quay video theo ý nguyện hàng tháng của ngài trong tháng 11.

“Trên châu lục này, Giáo hội chúng ta chỉ là một nhóm thiểu số vốn chịu thách thức. Chúng ta cần phải cổ võ đối thoại nơi các tôn giáo và văn hóa”, Đức Thánh cha kêu gọi.

“Đối thoại là một phần thiết yếu trong sứ mạng của Giáo hội tại Á châu”.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu ở châu Á có thể cổ võ đối thoại, hòa bình và hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt là với tín đồ của các tôn giáo khác”.

Có hơn 141 triệu người Công giáo trong 48 quốc gia của châu Á có nguy cơ bị ngược đãi.

Đức Thánh cha Phanxicô sẽ thăm 2 quốc gia châu Á – Myanmar và Bangladesh – vào cuối tháng này.

Ý nguyện trong tháng này là Truyền giáo: Làm chứng cho Phúc âm tại Á châu.

Ý nguyện hàng tháng được chuyển cho Mạng lưới Cầu nguyện Toàn Thế giới của Đức Thánh cha và Video Đức Thánh cha phát hành video này với sự cộng tác của Trung tâm Truyền hình Vatican. Các video này tập trung vào những thách thức của nhân loại.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng