UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Trường dòng Tên ở Campuchia

Ngày 24 tháng 1 năm 2018

Trường dòng Tên Xavier hy vọng đem lại cho trẻ em ở làng Phnom Bak tỉnh Meanchey xa xôi của Campuchia cơ hội được học hành, vui chơi như các bạn cùng trang lứa ở những nơi khác.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng