UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Trường dòng Tên ở Campuchia

Ngày 24 tháng 1 năm 2018

Trường dòng Tên Xavier hy vọng đem lại cho trẻ em ở làng Phnom Bak tỉnh Meanchey xa xôi của Campuchia cơ hội được học hành, vui chơi như các bạn cùng trang lứa ở những nơi khác.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 5 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 28 tháng 9 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng