UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Thứ Tư Lễ Tro

Ngày 14 tháng 2 năm 2018

Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ là cát bụi và sẽ trở về cát bụi.
Mời quí độc giả suy niệm ý nghĩa của Lễ Tro.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng