UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Thứ Tư Lễ Tro

Ngày 14 tháng 2 năm 2018

Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ là cát bụi và sẽ trở về cát bụi.
Mời quí độc giả suy niệm ý nghĩa của Lễ Tro.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 5 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng