UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Tuần Thánh vừa qua ở Philippines

Ngày 4 tháng 4 năm 2018

Dù bận rộn hay ở những nơi xa xôi cách trở, các giáo dân Công giáo vẫn cố gắng tham dự đầy đủ các nghi lễ của Tuần Thánh.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng