UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Nơi nào cho người nghèo khi nơi ở của họ nằm trong qui hoạch

Ngày 16 tháng 5 năm 2018

Người nghèo luôn là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất khi đất đai, nhà cửa của họ nằm trong qui hoạch phát triển đô thị mới của chính phủ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng