UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Tin mừng Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Ngày 18 tháng 5 năm 2018

Thiên Chúa về trời nhưng Ngài không quên ban Thánh Thần xuống phù trợ cho con cái Ngài ở dương gian.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 21 tháng 9 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 14 tháng 9 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng