UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Tin mừng Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Ngày 18 tháng 5 năm 2018

Thiên Chúa về trời nhưng Ngài không quên ban Thánh Thần xuống phù trợ cho con cái Ngài ở dương gian.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng