UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Tin mừng Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi

Ngày 25 tháng 5 năm 2018

Hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi có thể được khái quát bằng ba hình ảnh: người cha, người bạn và là người dẫn đường cho chúng ta.

Kính mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng