UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Các trường Công giáo sẽ dạy hiến pháp thế tục của Ấn Độ

Các giám mục Ấn Độ muốn phát triển một thế hệ biết tôn trọng quyền bình đẳng đối với tất cả mọi người

Ngày 15 tháng 6 năm 2018

Các trường Công giáo sẽ dạy hiến pháp thế tục của Ấn Độ

Một học sinh Ấn Độ cầm quốc kỳ làm bằng tay trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ấn Độ tại trường học ở Kolkata. Ảnh: Dibyangshu Sarkar/AFP

Tất cả các trường Công giáo ở Ấn Độ sẽ dạy cho học sinh tìm hiểu hiến pháp của quốc gia giữa lúc các nhóm Ấn giáo bảo thủ cho rằng các lãnh đạo Giáo hội cổ vũ nhân quyền và chủ nghĩa thế tục đang cố tình gây bất ổn cho đất nước theo lệnh của Vatican.

Văn phòng giáo dục và văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ phát hành một đơn vị học trình hôm 11-6, dùng trong tất cả các cơ sở giáo dục Công giáo trong năm học bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 7.

“Trong giai đoàn đầu này, chúng tôi quyết định tập trung vào phần mở đầu của hiến pháp”, Đức Tổng Giám mục Thomas D’Souza của Calcutta, đứng đầu văn phòng giáo dục và văn hóa, phát biểu.

Trong phần mở đầu, hiến pháp Ấn Độ nói quốc gia này là “một nước cộng hòa có chủ quyền, xã hội chủ nghĩa, thế tục và dân chủ” đảm bảo công bằng xã hội và kinh tế, tự do tư tưởng và tôn giáo, bình đẳng và nhân phẩm cho công dân.

“Chúng ta thường dạy học sinh mọi thứ nhưng lại không dạy các giá trị của hiến pháp, sách thánh của chúng ta”, Đức cha D’Souza nói.

Ngài nói Giáo hội nỗ lực phát triển một thế hệ Ấn Độ chấp nhận các giá trị bình đẳng cho tất cả vượt ra ngoài những bất đồng về đẳng cấp, tôn giáo và của cải.

Giáo hội Công giáo ở Ấn Độ quản lý hơn 50.000 cơ sở giáo dục bao gồm 400 trường cao đẳng, 6 trường đại học và 6 trường y.

Cha Jomon James, quản lý trường Palda Thánh Arnold tại thành phố Indore, miền trung Ấn Độ, nói các giá trị trong hiến pháp giúp học sinh “chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, đẳng cấp và sắc tộc đa dạng của chúng ta”.

“Hiến pháp là lực liên kết duy nhất giúp tất cả chúng ta gắn bó với nhau”.

Ấn Độ ban hành hiến pháp 3 năm sau khi giành độc lập từ Anh quốc năm 1947.

Các giám mục Ấn Độ khuyến khích người Công giáo địa phương ủng hộ các lý tưởng trong hiến pháp trong 6 năm qua. Trong thông cáo phát hành sau cuộc họp 2 năm một lần vào năm 2012, các giám mục nói người dân Ấn Độ “khao khát lý tưởng được nêu trong phần mở đầu của hiến pháp”.

Kể từ đó nhiều tổ chức Giáo hội tổ chức các cuộc họp bàn về cách nghiên cứu và giáo dục người khác về các giá trị trong hiến pháp, nhấn mạnh quyền bình đẳng, công lý và quyền tự do tôn giáo của người dân, đặc biệt là của người bản địa và Dalit nghèo khổ trong xã hội.

Gần đây hai đức tổng giám mục phát hành thư mục vụ riêng nhấn mạnh các lý tưởng nhân quyền, thế tục và dân chủ trong hiến pháp, khiến các lãnh đạo của đảng ủng hộ Ấn giáo cầm quyền Ấn Độ Bharatiya Janata (BJP) khó chịu.

Sau khi các thư này được phát hành, một số lãnh đạo BJP buộc tội các lãnh đạo Giáo hội cố tình tác động đến cử tri chống lại đảng cầm quyền trước các cuộc bầu cử toàn quốc vào năm 2019. Các chức sắc Giáo hội địa phương cũng bị buộc tội làm lu mờ hình ảnh của Ấn Độ theo lệnh của Vatican.

Sau khi lên nắm quyền năm 2014, chính quyền BJP bị các nhóm nhân quyền và những người theo chủ nghĩa thế tục chỉ trích là ngầm ủng hộ các nhóm Ấn giáo gây bạo lực chống các tôn giáo thiểu số như Kitô giáo và Hồi giáo.

BJP còn bị buộc tội nỗ lực biến Ấn Độ thành quốc gia Ấn giáo duy nhất.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng