UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Hệ thống cảnh báo lũ lụt hữu ích cho người nghèo

Ngày 27 tháng 6 năm 2018

Tổ chức ICIMOD lắp đặt hệ thống báo lũ giúp người dân Nepal nghèo ở vùng đông nam tránh được lũ đầu nguồn.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng