Đức Hồng y Tagle nhắn nhủ các linh mục và nữ tu đến với người nghèo

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle của Manila nhắn nhủ các linh mục và nữ tu tham dự Hội nghị Tân Phúc Âm hóa hãy luôn ở bên cạnh người nghèo.

Vị giám chức của Manila nói với hàng giáo sĩ rằng hãy luôn “cố gắng sống thánh thiện”. “Chúng ta cố gắng sống thánh thiện không phải vì chúng ta được phong chức. Chúng ta cố gắng sống thánh thiện không phải vì chúng ta là những người được ơn gọi”.

“Chúng ta cố gắng sống thánh thiện vì chúng ta được chịu phép rửa”, ngài nói trong hội nghị thường niên năm ngày tại Đại học Santo Tomas ở Manila.

Đức hồng y nói Chúa Giêsu luôn là chứng nhân đức tin và sự thánh thiện cho mọi người.

“Chúng ta thấy sự thánh thiện của cuộc sống đơn giản là những người cha, người mẹ, người bảo vệ, người dọn dẹp căng-tin, người làm nghề giặt ủi, những người cố gắng kiếm tiền cho con cái ăn học”, ngài nói.

Đức hồng y nói chúng ta không được tự mãn với đức tin.

“Đừng để nhiệt tâm bị mai một. Thần khí phải vững mạnh. Tận tâm phục vụ. An nhiên trong hy vọng. Kiên nhẫn với phiền não. Bền bỉ trong cầu nguyện”.

“Đừng để ma quỷ cám dỗ, nhưng hãy khuất phục ma quỷ bằng đều tốt đẹp. Đó là đời sống thánh thiện của Chúa Giêsu mỗi ngày”, ngài nói thêm.

Đức Hồng y Tagle khởi đầu hội nghị tân phúc âm hóa vào năm 2013 để đáp lại tiếng gọi canh tân đời sống đức tin trong bối cảnh mới ở Philippines và châu Á.

Khoảng 2.000 người dự ngày đầu tiên của sự kiện năm nay.