UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Trung Quốc tăng cường giám sát người dân

Ngày 8 tháng 8 năm 2018

Chính phủ Trung Quốc tăng cường giám sát người dân bằng cách đưa các cán bộ đến ở cùng nhà với người dân một thời gian để xem xét sinh hoạt của dân chúng nhằm thu thập thông tin.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng