UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Hiệu quả của hệ thống trợ cấp cho trẻ em nghèo ở Thái Lan

Ngày 15 tháng 8 năm 2018

Hệ thống trợ cấp cho trẻ em nghèo Thái Lan đã góp phần rất lớn cải thiện cuộc sống của các em. Tuy nhiên vẫn còn có những em chưa được hưởng chế độ mang lại nhiều hiệu quả này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng