Các thế lực nước ngoài được cảnh báo tránh xa tôn giáo tại Trung Quốc

Phó trưởng Ban Công tác Mặt trận Thống nhất thuộc Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) khẳng định không để các thế lực nước ngoài chi phối tôn giáo ở Trung Quốc.

Trước vòng đàm phán mới giữa Trung Quốc và Vatican dự kiến được nối lại vào tháng 9, Wang Zuoan, còn là trưởng Ban Tôn giáo Nhà nước, viết một bài báo trong số ra mới nhất của tạp chí Qiushi trực thuộc CCP.

Trong bài báo phát hành hôm 17-8, Wang nhấn mạnh tầm quan trọng của 6 điểm – theo đúng hướng dẫn về tôn giáo, chủ trương Trung Quốc hóa, xây dựng mối quan hệ tôn giáo tích cực và lành mạnh, duy trì pháp quyền để đẩy mạnh công tác tôn giáo, hỗ trợ cộng đồng tôn giáo tăng cường xây dựng cộng đồng, và tăng cường quyền lãnh đạo thống nhất và tập trung quyền của đảng về công tác tôn giáo.

Ông nói Trung Quốc hóa tôn giáo là một nhiệm vụ quan trọng, trong đó điều cơ bản nhất đó là “thế giới tôn giáo phải ủng hộ quyền lãnh đạo của CCP” và hướng dẫn tất cả các tôn giáo có nhận thức chính trị, hội nhập văn hóa và xã hội thích ứng với chủ nghĩa xã hội Trung Quốc, “tích cực chống lại sự thâm nhập của nước ngoài qua các tôn giáo và cương quyết ngăn chặn sự ảnh hưởng của các tư tưởng cực đoan tôn giáo nước ngoài”.

Wang cho rằng mối quan hệ giữa nhà nước và Giáo hội là trọng tâm. Cần nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng, củng cố địa vị cầm quyền của đảng, ủng hộ việc tách rời chính trị với tôn giáo, tách rời tôn giáo với chính quyền, tư pháp và giáo dục, và tôn trọng triệt để quyền quản lý các vấn đề tôn giáo của chính quyền liên quan đến lợi ích chung của nhà nước và xã hội.

Ông nêu quan điểm tất cả các tôn giáo ở Trung Quốc cần tuân theo nguyên tắc độc lập và tự quản, và nhấn mạnh “tôn giáo của Trung Quốc không có quan hệ với các tôn giáo nước ngoài, và các nhóm tôn giáo. Không để tôn giáo của chúng ta không bị chi phối bởi bất kỳ thế lực nước ngoài nào”.

Wang nói quy định tôn giáo mới sửa đổi, có hiệu lực vào ngày 2-2, sẽ được nâng lên thành luật theo đúng quy trình.

Ông cũng nhắc bồi dưỡng cán bộ là vấn đề chính trong công tác tôn giáo. Cần bám chặt tiêu chí dùng người “đáng tin cậy về chính trị, hiểu biết về tôn giáo, đạo đức và quyết đoán”.

Wang nói Ban Công tác Mặt trận Thống nhất sẽ quản lý công tác tôn giáo, trong khi các cơ quan của đảng và chính quyền, tổ chức công đoàn, đoàn Thanh niên Cộng sản, Liên đoàn Phụ nữ và các tổ chức xã hội khác phải hợp tác chặt chẽ.

Trong khi đó Kung Kao Po, tờ tuần báo của giáo phận Hồng Kông, đăng bài xã luận hôm 19-8 nói thỏa thuận giữa Trung Quốc và Vatican về vấn đề bổ nhiệm giám mục sẽ được ký vào tháng 10.

Bài xã luận nhắc lại trước đây Tòa Thánh đã nói rõ Trung Quốc và Vatican có những quan điểm khác nhau về nhiều vấn đề, nhưng nội dung của thỏa thuận liên quan đến phạm vi và những vấn đề hai bên có thể tán thành. Bài xã luận còn nhấn mạnh Tòa Thánh cho rằng lý do lớn nhất để đi đến thỏa thuận này là đối thoại, nếu không sẽ đánh mất cơ hội trao đổi quan điểm.

“Nếu chấp nhận yêu cầu của chính quyền Trung Quốc, Giáo hội có thể bị tổn thương vì chính quyền đại lục không hề quan tâm đến Giáo hội hay sự phát triển của Giáo hội”, theo bài xã luận.