UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chấm dứt nạn tảo hôn ở trại người Rohingya tỵ nạn

Ngày 29 tháng 8 năm 2018

Các lãnh đạo cộng đồng đã cung cấp thông tin và giải thích mọi người biết ảnh hưởng xấu của nạn tảo hôn, nhờ đó vấn nạn này đã chấm dứt ở trại người Rohingya tỵ nạn.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng