UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Phong trào chống buôn bán người ở Nepal

Ngày 17 tháng 10 năm 2018

Để chiến đấu với nạn buôn người, các tổ chức xã hội dân sự ở Nepal dùng mọi biện pháp có thể trong đó quan trọng nhất là giáo dục nâng cao nhận thức người dân, nhất là các thiếu nữ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng