Trí thức Việt Nam tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản

Nhiều trí thức và cựu chiến binh ở Việt Nam đã tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản để ủng hộ giám đốc nhà xuất bản bị kỷ luật vì cho xuất bản sách có nội dung trái với đường lối chính trị của đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng kết luận hôm 25-10 rằng ông Chu Hảo, giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức trụ sở ở Hà Nội, chịu trách nhiệm “xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà nước”.

Ủy ban giám sát các hoạt động của đảng viên, nói nhà chức trách đã tịch thu và cấm lưu hành các sách đó và ông Chu Hảo sẽ bị kỷ luật.

Ông Chu Hảo, cựu thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, còn bị buộc tội vi phạm điều lệ đảng vì đã có các bài viết và phát biểu đi ngược lại các quy định của đảng cộng sản. “Ông Chu Hảo suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống”, ủy ban này kết luận.

Ông miêu tả kết luận đó là “vô căn cứ và có chủ tâm, nhằm đe dọa tôi và những người có cùng mối quan tâm”.

Ông Chu Hảo, gia nhập đảng cộng sản cách đây 45 năm, cho biết ông từ bỏ đảng cộng sản và sẽ làm vẫn việc cho đất nước, dân chủ và phát triển thông qua các hoạt động giáo dục và văn hóa.

Đảng Cộng sản Việt Nam, được thành lập năm 1930 và bắt đầu nắm quyền kiểm soát cả nước Việt Nam năm 1975,  hiện có khoảng 4 triệu đảng viên.

Ít nhất 13 trí thức và cựu quan chức chính quyền đã chính thức từ bỏ đảng cộng sản để ủng hộ quan điểm của ông Chu Hảo.

Nhà văn nổi tiếng Nguyên Ngọc, gia nhập đảng cộng sản năm 1956 vì lòng yêu nước và vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho biết ông tuyên bố ra khỏi đảng vì không thể đứng trong một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước.

Nhà văn Nguyên Ngọc, cùng ông Chu Hảo làm việc và tham gia các hoạt động xã hội trong nhiều năm nay, cho biết bạn thân của ông đã có công đóng góp to lớn trong việc đưa đến cho người đọc những tri thức căn bản nhất của nhân loại mà “chúng ta nhất thiết phải biết, hiểu, nếu muốn thật sự xây dựng một quốc gia văn minh, tiến bộ”.

Ông Chu Hảo đã cho dịch sang tiếng Việt và xuất bản nhiều cuốn sách chính trị có ảnh hưởng lớn của các tác giả nước ngoài.

“Kỷ luật ông Chu Hảo thực chất là một hành động thực hiện chính sách ngu dân, kìm hãm nhân dân trong vòng tăm tối, để dễ lừa dối và đàn áp, vì quyền lợi ích kỷ của một đảng độc tài”, nhà văn Nguyên Ngọc lên án.

Cựu chiến binh 86 tuổi nói kết luận mang tính chất vu khống của ủy ban kiểm tra còn nhằm đàn áp những người trí thức yêu nước, có tài và có tâm, luôn hành động và phát ngôn theo lương tâm của mình.

Hôm 27-10, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp của Vinh, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, cựu tổng đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn, và một số người Công giáo nằm trong số 155 nhà trí thức và quan chức chính quyền viết kiến nghị kêu gọi đảng Cộng sản rút lại những lời vu khống ông Chu Hảo.

Những người kiến nghị còn kêu gọi chính quyền yêu cầu các nhà xuất bản của nhà nước noi gương Nhà xuất bản Tri Thức bằng cách nâng cao nhận thức của công chúng về giáo dục để phát triển đất nước.