Việt Nam tăng cường đàn áp các nhóm dân sự

Các nhóm nhân quyền lên án chính quyền Việt Nam đã ngăn cản các nhà hoạt động nỗ lực thảo luận các vấn đề xã hội cấp bách và tìm kiếm các dịch vụ công cộng tốt hơn cho công chúng, bằng cách ra lệnh ngưng một hội thảo được nhiều người chú ý.

Khoảng 100 nhà hoạch định chính sách và nhà hoạt động xã hội dân sự đang tham dự hội thảo thường niên dài 2 ngày tại Khách sạn Hanoi Club hôm 19-12 thì “đèn tắt và ban tổ chức nói chúng ta phải ngưng hội thảo theo yêu cầu của chính quyền”, một tham dự viên kể với ucanews.com.

Nhà chức trách buộc tội ban tổ chức vi phạm một đạo luật hà khắc được ban hành cách đây 70 năm, yêu cầu tụ tập từ 20 người trở lên phải báo trước ít nhất 24 giờ cho chính quyền.

Ân xá Quốc tế miêu tả lệnh ngưng hội thảo là dấu hiệu cảnh báo tình trạng đàn áp các nhóm xã hội dân sự đấu tranh ủng hộ thay đổi và chủ trương các vấn đề quyền dân sự đang gia tăng.

“Đây là một vụ đàn áp vô lý và gây sốc nhắm vào một sự kiện ôn hòa nổi tiếng”, ông Minar Pimple, giám đốc cao cấp điều phối toàn cầu của tổ chức Ân xá Quốc tế, phát biểu.

Hai hội thảo thường niên trước không bị ngăn cản theo cách này, theo ban tổ chức gồm 8 nhóm trong đó có Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân, Liên minh hành động vì công bằng và sức khỏe, Nhóm quản trị và cải cách hành chính công và Không gian nhân quyền.

Hội thảo năm nay tập trung vào vai trò của các tổ chức xã hội và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công.

Hội thảo là diễn đàn dành cho các tổ chức dân sự trong nước thảo luận cách tư vấn và cùng chính quyền đề ra giải pháp cho các vấn đề xã hội.

Các nhóm nhân quyền nói vụ nhà nước can thiệp vào cuộc thảo luận công khai mới nhất này cho thấy chính quyền cộng sản đang cố cản trở tiến trình dân chủ bằng cách đàn áp các nhóm dân sự.

Ông Minar bị từ chối visa nhập cảnh Việt Nam hồi tháng 9, nói sử dụng một đạo luật thời chiến về tổ chức sự kiện nơi công cộng ít người biết đến để ngăn một cuộc họp riêng là không chính đáng.

Ông buộc tội chính quyền vi phạm luật quốc tế và hiến pháp của chính Việt Nam.

“Nhà chức trách cần phải cho phép cuộc họp quan trọng này của các nhóm dân sự uy tín được tiến hành, và chấm dứt tình trạng tăng cường đàn áp các nhóm xã hội dân sự như thế”, ông Minar nói trong thông cáo.

Năm 2017, công an ở Sài Gòn ra lệnh ngưng một hội thảo về an ninh máy tính do các nhà hoạt động địa phương tổ chức.