UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Giới thiệu UCAN Việt Nam

UCAN Việt Nam là dịch vụ tiếng Việt của UCAN.


UCAN là trang tin tức của Giáo hội Công giáo Á châu và đưa tin về con người, những sự kiện, thông tin hoặc những bình luận liên quan Giáo hội Công giáo tại châu Á. UCAN đưa tin trên cả một vùng rộng lớn thuộc Liên Hội đồng giám mục Á châu coi sóc, gồm tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.


UCAN có trên 200 phóng viên và cộng tác viên, và 65 nhân viên làm việc toàn thời gian tại các văn phòng chính hoặc văn phòng đại diện tại hơn 20 quốc gia Á châu. Trụ sở biên tập đặt tại Bangkok và văn phòng hành chính đặt ở Hong Kong. UCAN được điều hành bởi một hội đồng quản trị năng động và được quản lý bởi một giám đốc điều hành tại Bangkok.


Bản tin hàng ngày về các sự kiện trên toàn châu Á của UCAN được đăng tại điạ chỉ www.ucanews.com.


UCAN cũng cung cấp nhiều loại hình dịch vụ tin tức cho các tổ chức Công giáo.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị là ngài Chainarong Monthienvichienchai và các thành viên được chọn từ các nước Ấn Độ, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản và Pakistan. Hội đồng nhóm họp thường xuyên để hoạch định chính sách và giám sát sự quản lý của Giám đốc điều hành UCAN, linh mục Michael Kelly, SJ.

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng