Mở án phong chân phước cho Đức Hồng y Thuận

Mở án phong chân phước cho Đức Hồng y Thuận Tổng giáo phận Rôma sẽ mở án tôn phong chân phước cho Tôi tớ Chúa người Việt Nam là Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, từng là chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình. Ngày 22-10 này, sẽ có […]

Học bổng của Giáo hội: niềm hy vọng cho học sinh nghèo

Học sinh xuất thân từ các gia đình nghèo đang bị ảnh hưởng nặng nề do mực nước sông Mêkông xuống thấp có cơ hội tiếp tục học hành sau khi được nhận học bổng của giáo xứ. “Chúng tôi rất biết ơn giáo xứ đã cấp học bổng cho con cái chúng tôi. Nếu […]